Історична довідка

Первинна організація ветеранів Київського національного університету імені Тараса Шевченка була створена на професійній основі. За часом свого заснування (1952) вона є першою серед організацій вищих навчальних закладів України й однією з тих, що започаткували процес формування Всесоюзної ветеранської організації, Радянського комітету ветеранів Другої Світової війни, обраного Всесоюзною конференцією ветеранів (Москва, 1956).

Восени 1952 року (понад 60 років тому) вчорашні фронтовики – студенти, аспіранти, молоді викладачі об’єдналися в Організацію ветеранів Другої Світової війни Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Ініціаторами її створення стали демобілізовані воїни, студенти, аспіранти, викладачі та співробітники філософського факультету, яких підтримали їх бойові побратими з інших факультетів.

Першим головою ветеранської організації був обраний учасник бойових дій, старший викла­дач Ігор Михайлович Карнаухов (1921-2006), згодом кандидат філософських наук, про­ректор університету, завідувач кафедри, професор філософського факультету, заслужений працівник вищої освіти України. Він очолював Раду ветеранів близько 40 років (1952-1992); інвалід Другої Світової війни, воїн­ське звання – полковник. З1992 року І.М. Карнаухов – заступник голови Ради ветеранів, яка восени 2005, на відзнаку багаторічної плідної праці її засновника, визначила його своїм Почесним головою. З 2001 року до останніх днів свого життя – член Ради старійшин університету.

У 1992 році його наступником став учасник бойових дій, інвалід Другої Світової війни Михайло Полікарпович Гончаренко (1922-2000) – кандидат філософських наук, професор факультету соціології та психології, заслужений працівник народної освіти України; воїнське звання – майор. Після реорганізації, наприкінці 2000 року Організацію ветеранів Київського національного університету імені Тараса Шевченка очолив учасник бойових дій, професор юридичного факультету О.А. Підопригора (1926-2006) – доктор юридичних наук, професор юридичного факульте­ту, заслужений працівник народної освіти України, академік Академії правових наук України, воїн­ське звання – полковник.

У грудні 2002 року головою обрано (в 2004, 2007, 2012 переобрано) трудового учасника Другої Світової війни Маргариту Олександрівну Карпенко (1926-2013) – доктора філологічних наук, заслуженого професора Київського університету, провідного наукового співробітника Інституту філології. Стверджуючи традиції в Київському університеті, вона брала активну участь у розробці Положення про ветеранів, вела організаційну, історико-меморіальну та видавничу роботу, надавала соціально-психологічну підтримку всім, хто її потребував.

З 2013 року Раду ветеранів очолює доктор біологічних наук, професор ННЦ «Інститут біології»,заслужений професор Київського університету Борис Олександрович Цудзевич.

Секретарем Ради ветеранів понад 40 років (1953-1995) був учас­ник бойових дій, інвалід Другої Світової війни Віктор Боніфатійович Ананійчук (1916-2004).  З 1995 до кінця 2009 року відповідальним секрета­рем був учасник бойових дій Владислав Олексійович Суярко (1931-2009) – кандидат філософських наук, доцент філософського факультету.

Заступниками голови Ради ветеранів були теж учасники бойових дій, інваліди Другої Світової війни Василь Михайлович Катрич (1919-2009) – кандидат юридичних наук, доцент, голова ветеранського осередку юридичного факультету, член Ради старійшин; Володимир Григорович Антоненко (1925-2009) – доктор філософських наук, професор, заслуже­ний працівник вищої школи України, академік Академії політичних наук України, член Ради старійшин.

Серед членів президії були: працівник студмістечка полковник Григорій Іванович Кулага (1927-2009), професор біологічного факультету Косенко Анатолій Федорович (1926-2010), професор хімічного факультету Віталій Костянтинович Яцимирський (1941-2011), професор механіко-математичного факультету Андрій Арсенович Глущенко (1926-2012). На жаль, ми втратили цих людей, але вони встигли зробити відчутний внесок до спільної ветеранської справи.

Нині у складі президії Ради ветеранів – представники всіх категорій ветеранів: учасники бойових дій та інваліди війни, учасники Другої Світової війни, вдови учасників бойових дій, члени сімей померлих ветеранів, ветерани Збройних сил, «діти війни», ветерани праці Київського університету.

Президія обирається зборами (конференцією) за визначеною квотою, що на звітно-виборній конференції 26.01.2012 становила 23 позиції. За певні напрямки роботи в Раді ветеранів відповідають Галина Мефодіївна Кривошея, Федір Михайлович Кирилюк, Микола Сергійович Дорохов, Євгеній Олександрович Голеня, Олександр Васильович Дзера, Людмила Іванівна Воротіна, В'ячеслав Михайлович МордвінцевЛариса Іванівна Коваленко (відповідальний секретар).

Оформлення ветеранів праці університету відновилось у 2003 році. З 2005 року розпочалась реорганізація ветеранських осередків – зміцнення керівництва, визначення нових форм робо­ти осередків, їх взаємодії з деканатами, профбюро, студентським самоуправлінням, а також створення нових осе­редків у підрозділах університету, де їх раніше не було. Згідно з наказом рек­тора, керівники підрозділів мають всіляко сприяти реоргані­зації (надання приміщення, телефону, обладнання, створення умов для поточ­ної роботи, залучення до неї кафедр тощо).

Нині організація ветеранів КНУ як діюча форма громадського самоврядування вищого навчального закладу поєднує 33 первинні осередки факультетів, інститутів, інших структурних підрозділів. Її колегіальний керівний орган – Рада ветеранів університету, що складається з президії Ради ветеранів, обраної конференцією, та представників первинних осередків. З перших днів існування й до сьогодні змінювався склад організації, вдосконалювались форми й напрямки роботи. Кожне наступне покоління зробило свій внесок у розвиток освіти, науки, культури, суспільно-політичного життя країни. Наші ветерани з гідністю примножували й примножують велич і славу Alma Mater.

Оголошення

1 квітня о 14:30 в 202ауд. головного корпусу

Відбудеться розширене засідання Ради ветеранів (37 осіб). Передбачено обговорення проектів Комплексної програми громадянської дії Ради ветеранів.