ЗВІТ
Організації ветеранів
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

за період – з 8 листопада 2007 р.  по 31 грудня 2012 р.

(оголошено на звітно-виборній конференції 26 лютого 2012 року)

Первинна організація ветеранів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, створена на професійній основі, за часом свого заснування (1952) є першою серед організацій вищих навчальних закладів України й однією з тих, що започаткували процес формування Всесоюзної ветеранської організації, Радянського комітету ветеранів Другої Світової війни, обраного Всесоюзною конференцією ветеранів (Москва, 1956).

Коротка історична довідка. Майже 60 років тому з ініціативи вчорашніх фронтовиків – студентів, аспірантів, молодих викладачів була створена Організація ветеранів Другої Світової війни Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. З перших днів існування й до сьогодні змінювався її склад, вдосконалювались форми й напрямки роботи. Спочатку, восени 1952 року, її керівний орган – Раду ветеранів очолив учасник бойових дій у Другій Світовій війні І.М. Карнаухов (1921-2006), згодом професор, зав. кафедри, проректор, що протягом 40 років керував Радою й до кінця життя був її почесним головою. У 1993 році його наступником у Раді ветеранів став учасник бойових дій, професор філософського факультету М.П. Гончаренко (1922-2000). Після реорганізації, наприкінці 2000 року Організацію ветеранів Київського національного університету імені Тараса Шевченка очолив учасник бойових дій, професор юридичного факультету О.А. Підопригора (1926-2006).

У грудні 2002 року головою обрано (в 2004, 2007 переобрано) трудового учасника Другої Світової війни, професора Інституту філології М.О. Карпенко, яка працювала протягом всього звітного періоду, але через раптове загострення хвороби з початку листопада й до сьогодні на лікарняному. Тому президія Ради ветеранів доручила виконувати обов’язки голови та зробити цей звіт професору ННЦ «Інститут біології» Цудзевичу Б.О. – першому заступнику голови Ради ветеранів.

Нині організація ветеранів КНУ як діюча форма громадського самоврядування вищого навчального закладу поєднує 31 первинний осередок факультетів, інститутів, інших структурних підрозділів. Її колегіальний керівний орган – Рада ветеранів університету, що складається з президії Ради ветеранів, обраної конференцією, представників первинних осередків, а також членів Ради старійшин, реорганізованої в травні 2002 року як консультативно-дорадчий орган у складі єдиної ветеранської організації. До Ради старійшин входить 20 ветеранів – професорів та провідних доцентів Київського університету.

За звітний період персональний склад президії Ради ветеранів 2007-2011 років дещо змінився. У 2007 – 2009 роках заступником голови був доцент юридичного факультету Катрич В.М. (1919-2009), членами президії – доцент філософського факультету Суярко В.О. (1931-2009), працівник студмістечка полковник Кулага Г.І. (1927-2009), професор хімічного факультету Яцимирський В.К. (1941-2011). На жаль, ми втратили цих людей, але вони встигли зробити відчутний внесок до спільної ветеранської справи.

У складі президії Ради 2011 року – 14 членів:

голова Ради ветеранів:

 •  професор інституту філології М.О. Карпенко,

заступники голови: 

 •  полковник військового інституту М.С. Дорохов,
 •  доцент історичного факультету Г.М. Кривошея,
 •  доцент факультету кібернетики (нині проректор) В.П. Шевченко,
 •  професор ННЦ «Інститут біології» Б.О. Цудзевич,
 •  начальник відділу охорони праці Є.О. Голєня,

відповідальний секретар Ради:

 •  доцент інституту філології Л.І. Коваленко,

члени президії:

 •  викладач підготовчого факультету В.Г. Біла,
 •  професор економічного факультету Л.І. Воротіна,
 •  професор юридичного факультету О.В. Дзера,
 •  працівник студмістечка полковник Є.В. Козлов,
 •  доцент факультету психології М.Н. Корнєв,
 •  доцент радіофізичного ф-ту Б.І. Михайловський,
 •  доцент історичного факультету В.І. Червінський.

  Ядром Ради, як і раніше, залишаються бойові й трудові учасники Другої Світової війни й прирівняні до них особи.
За даними на грудень 2011 року це 430 осіб:

 • учасники бойових дій – 63,  
 • інваліди війни – 47,
 • учасники війни –180,
 • вдови й члени сім’ї загиблих / померлих учасників війни – 140.

Серед них 230 ветеранів-старійшин (старші 75 років).

Чимало ветеранів належить до категорії «діти війни». На облік взято ветеранів Збройних Сил України, кількох ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Зараз робота найбільше пов’язана з оформленням численних ветеранів праці університету.

За діючим «Статутом КНУ» і «Положенням про ветеранів та Раду ветеранів КНУ» повноправними членами трудового колективу вищого навчального закладу є ветерани університету, яких понад 2500 працюючих і непрацюючих, віком від 40 до 97 років, з трудовим стажем в університеті не менше 25 (жінки – 20) років.

Серед них 23 академіки НАН України та галузевих академій, 22 члени-кореспонденти НАН України та галузевих академій, 32 ветерани мають почесне звання «заслужений професор Київського університету», 116 мають державні звання «заслужений працівник вищої освіти УРСР», «заслужений діяч науки і техніки», «заслужений працівник освіти», «заслужений працівник культури», «заслужений юрист» та інш. У 2008 році було відновлено почесну посаду «професор-консультант», з 2010 року – переоформлено на «професор факультету / інституту», а це 20 осіб – ветеранів праці університету.

За поданням Ради ветеранів і факультетів/інститутів Вчена рада університету щорічно (з 2001) рекомендує кандидатури для присудження Державних стипендій Президента України професорам і доцентам – видатним діячам науки й освіти. Стипендіатами за 10 років стали понад 60 ветеранів. Сьогодні почесну стипендію отримує 21 ветеран, зокрема 9 – з номінації «Наука», 12 – з номінації «Освіта». Справи ще 26 осіб, рекомендованих Вченою радою університету, передано на розгляд в Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Протягом звітного періоду робота Ради ветеранів та ветеранських осередків скерована на забезпечення діяльності за такими основними напрямками:

 • організаційна робота;
 • соціально-психологічна підтримка ветеранів, інвалідів, вдів;
 • консультативно-юридична допомога;
 • історико-меморіальна робота – пошукова, дослідницька, видавнича;
 • реалізація наукового й науково-педагогічного потенціалу ветеранів;
 • участь ветеранів у трудовому й військово-патріотичному вихованні.

Серед організаційно-законодавчих ініціатив Ради ветеранів першочерговим стало вирішення питання щодо статусу й місця ветеранів в трудовому колективі університету. Відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (1993) та «Про увічнення Перемоги у Другій Світово війні 1941-1945 рр.» (2000), університетськими законодавчими актами («Статут КНУ», «Положення про ветеранів та Раду ветеранів КНУ») зафіксовано інноваційні принципи ветеранської роботи у вищих навчальних закладах. На цій основі з 2001 року ведеться оперативний індивідуальний облік, анкетування ветеранів і їх реєстрація за категоріями «учасники бойових дій», «інваліди війни», «учасники війни», «члени сімей, вдови загиблих/померлих ветеранів». А головне, на факультетах і в інститутах триває створення повної електронної бази даних про ветеранів праці університету та інші ветеранські категорії.

Особливу увагу Рада приділяє організаційному зміцненню первинних осередків, підвищенню їх ролі в житті трудового колективу. За діючим Статутом ветерани мають представників у складі Вченої ради університету, вчених рад факультетів / інститутів, що сприяє рішенню конкретних виробничих і соціальних питань. Здійснюється громадський контроль за виконанням законів про соціальний захист ветеранів. У разі потреб Рада ветеранів звертається до відповідних державних і громадських інстанцій.

Зокрема в 2007-2011 роках у співпраці з Управлінням Пенсійного фонду м. Києва та районними Пенсійними фондами активізувалась робота з соціально-психологічного захисту ветеранів, пов’язана насамперед з оформленням, переоформленням і перерахуванням наукових пенсій і пенсій за особливі заслуги для ветеранів Другої Світової війни, вдів і членів сімей померлих учасників війни. Понад 600 осіб отримало результативну допомогу завдяки зусиллям заступника голови Ради ветеранів доц. Кривошеї Г.М. Значно більші пенсії стали отримувати 554 працюючих і непрацюючих ветеранів.

Також Рада ветеранів надавала допомогу при вирішенні деяких проблем, пов’язаних з госпіталізацією учасників бойових дій і самотніх ветеранів. Звернення до офіційних установ завжди підтримує ректор університету акад. Губерський Л.В. 

Протягом звітного періоду Рада ветеранів реалізувала право представляти до нагород у зв’язку з державними та особистими ювілеями, починаючи з ветеранів-старійшин (кожен отримав привітання й грамоту); взяла активну участь у рекомендації до нагородження з нагоди знаменних дат, пов’язаних з історією університету та ювілеєм Великої Перемоги.

Відзначені нагрудним знаком МОН України «А.С. Макаренко» – 2 учасника бойових дій, знаком «Відмінник освіти України» – 16 ветеранів університету, Почесними грамотами МОН України – 7 співробітників. До того ж 16 ветеранів отримали Почесні грамоти Національної академії педагогічних наук України, 16 ветеранів – медалі «Ушинський К.Д.», 35 – Почесні грамоти Товариства «Знання» України, 50 – Почесні грамоти Президії Спілки жінок України. До 175-річчя університету 2 члени президії отримали Почесні грамоти Верховної Ради України.

Щороку на честь пам’ятних дат вручаються університетські нагороди. За поданням Ради ветеранів та наказом ректора оголошується подяка співробітникам за зразкову організацію й проведення урочистих заходів. На завершення 2010 року – офіційно визначеного Роком ветеранів Другої Світової війни, – було нагороджено Почесними грамотами 77 учасників бойових дій, 175 трудових учасників війни, 25 співробітників університету, які активно сприяють роботі ветеранської організації, надіслано 115 пам’ятних листів вдовам і членам сімей загиблих/ померлих учасників бойових дій.

У 2011 році до Дня працівника освіти за значний особистий внесок у розвиток освіти й високий професіоналізм голова Ради ветеранів університету проф. Карпенко М.О. відзначена державною нагородою України – орденом княгині Ольги ІІ ст.

Окреме коло питань – організаційне забезпечення урочистих заходів, які трудовий колектив Київського університету при участі Ради ветеранів та ветеранського активу традиційно відзначає за щорічним Календарем пам’ятних дат.

 • Новий рік – 1 січня;
 • День вшанування учасників бойових дій на території інших держав – 15 лютого;
 • День Захисника Вітчизни – 23 лютого;
 • Міжнародний жіночий день – 8 Березня;                                                         
 • День Перемоги у Другій Світовій війні               1941-1945 рр. – 9 Травня;    
 • День скорботи й пам'яті жертв Другої Світової війни – 22 червня;     
 • День Київського університету – третій четвер вересня;
 • День партизанської слави – 22 вересня;                                                           
 • День ветерана – 1 жовтня;                                                                                  
 • День звільнення України від фашистських загарбників (28 жовтня 1944);
 • День звільнення Києва від фашистських загарбників (6 листопада 1943).

З нагоди цих дат на факультетах і в інститутах проводяться бесіди й зустрічі студентів і викладачів з ветеранами, презентації історико-меморіальних видань, фотовиставки, відвідування Музею історії університету, Меморіального комплексу «Національний музей Другої Світової війни 1941-1945 рр.». Бібліотека ім. Максимовича (директор Нестеренко В.Г.) та її філії демонструють тематичні виставки наукової й художньої літератури, Молодіжний центр культурно-естетичного виховання (директор Максименко Н.Є.) організує концерти художньої самодіяльності, кафедра фізичного виховання і спорту (завідувач Кочергіна Т.І.) проводить спортивні змагання.

До 175-річчя університету (2009), 65-річчя Перемоги (2010) значно активізувалась історико-меморіальна робота в її тісному зв’язку з військово-патріотичним вихованням студентів.

Університет свято шанує пам'ять воїнів і трудівників Другої Світової війни й післявоєнної відбудови – своїх випускників і співробітників. З ініціативи Ради ветеранів, факультетів і інститутів Вченою радою університету встановлені 47 іменних студентських стипендії на честь видатних педагогів і вчених, у тому числі учасників Другої Світової війни – бойових (чл.-кор. НАН України Білого М.У., акад. Богача П.Г., проф. Голуба А.Н., акад. Копніна П.В., проф. Матишевського П.С., акад. Пилипенка А.Т., проф.  Прилюка Д.М., проф. Цвєткова Г.М.) і трудових (акад. Бабічева Ф.С., акад. Боголюбова М.М., акад. Бондарчука В.Г., акад. Глушкова В.М., акад. Удовиченка П.П., акад. Кучеренка М.Є., акад. Шмідта О.Ю.). Двоє курсантів отримують стипендію імені учасника бойових дій на території інших держав, генерал-лейтенанта Жукова С.А. – начальника військового інституту (1987-2004).

Радою ветеранів у 2009 році створено історико-документальну пошукову групу (Головченко А.М.,  Грищук П.І., Карпенко М.О., Коваленко Л.І., Корнілов М.Ю., Кривошея Г.М., Круглова Л.Б., Мінгазутдінов О.Ф.,  Недзельська В.М. та ін.).

Складено реєстр історико-меморіальних пам’яток: це – Пам’ятний знак викладачам і студентам університету, загиблим у боях Другої Світової війни – на фасаді Головного корпусу (1975, постамент 2002); меморіальна дошка, присвячена героїчній обороні Києва влітку 1941 року – біля центрального входу Головного корпусу; меморіальна дошка зі 112 іменами студентів і викладачів КДУ, що загинули на фронтах Другої Світової війни, – біля Залу засідань Вченої ради (відновлена 2005), паркова скульптура-символ «Навала» у Ботанічному саду, присвячена студентам і викладачам Київського університету, що загинули при обороні Києва в 1941 році, (1973, відреставрована 2010); Пам'ятний знак працівникам університету – бойовим і трудовим учасникам війни – біля корпусу фізичного факультету (1994).

Останній потребує оновлення та дооформлення, як і меморіальна дошка, встановлена в 2005 році на честь ректора університету (1944-1951) професора-геолога Бондарчука В.Г. (1905-1993) на будинку по вулиці Толстого, 13, де проживали співробітники університету.

Завершено спільну пошукову роботу науковців Музею історії університету, музею Ботанічного саду та Меморіального комплексу «Національний музей історії Другої Світової війни 1941-1945 років», якими віднайдено матеріали, що підтвердили факт і місце поховання Героя Радянського Союзу генерал-полковника М.П. Кирпоноса на території Ботанічного саду. Головним зберігачем фондів музею університету Л.Б. Кругловою та завідуючою музеєм Ботанічного саду А.М. Головченко підготовлено обґрунтування для спорудження на тому місці пам’ятної стели.

Пошукова група системно займається збиранням і уточненням даних про Героїв – педагогів і науковців, які вчились або працювали в Київському університеті. На основі цих матеріалів (з ініціативи ветеранської організації МОН України) на честь 60-річчя Перемоги було видано унікальну книгу «Герої – освітяни і науковці України». Зараз підготовлено й передано до видавництва «Ґенеза» нові матеріали до наступного, ІІ видання.

З Київським університетом, який у 2009 році вступив у своє 175-річчя, за останні 70 років пов’язані славні імена 51 Героя – його випускників та викладачів, серед яких 22 Герої Радянського Союзу, починаючи від легендарного дослідника Арктики акад. Шмідта О.Ю., 19 Героїв Соціалістичної Праці та 10 Героїв України.

За ініціативи й активної участі Ради ветеранів розпочалася робота над виданням серії книг під загальним девізом «Alma Mater – ніхто не забутий» та спільною назвою «Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Видатні вихованці та педагоги». Було створено редакційну колегію з представників різних факультетів на чолі з ректором університету акад. Губерським Л.В.

Вийшли з друку нариси про Героїв Соціалістичної Праці Д.Г. Топчія (2009, радіофізичний ф-т), М.О. Лаврентьєва (2011, механіко-математичний ф-т), Героїв Радянського Союзу П.Р. Романчука (2010, астрономічна обсерваторія), Я.П. Батюка (2011, юридичний, історичний ф-ти), В.А. Квітинського (2011, ін-т міжнародних відносин). Готується вихід у світ книг про Героя Радянського Союзу А.Я. Ворончука (географічний ф-т) та Героя України П.Т. Тронька (історичний ф-т). Зібрано матеріали для наступних книг.

Автори публікацій – доц. Єфіменко В.М., доц. Кривошея Г.М., проф. Лимарченко О.С., проф. Мінгазутдінов О.Ф., доц. Палієнко Е.Т., доц. Семілєтка Г.П. та інші разом з працівниками Видавничо-поліграфічного центру університету (директор Новікова Г.Л. ) – заслуговують на подяку.

Видані книжки передано до Наукової бібліотеки ім. Максимовича та Музею історії університету. Музей постійно поповнює фонди й оновлює експозиції, в тому числі завдяки ветеранам університету. Через головного зберігача фондів Круглову Л.Б., провідного спеціаліста Недзельську В.М. ветерани передають до    музею цінні фотографії, книги, відзнаки, документи. Зокрема в Музеї експонуються особисті речі академіка Л.А. Булаховського, військовий кітель І.М. Карнаухова, прилад «Планіметр», що зберігся в родині декана фізичного факультету А.М. Павленка, кобура першої радистки України М.В. Вовчик-Блакитної, документи про Ніжинське підпілля з архіву В.О. Суярка, колекції фотографій Героя Радянського Союзу В.А. Квітинського, Героя України П.Т. Тронька, університетські хроніки Клубу бойової і трудової слави (1967-1987),передані Г.М. Кривошеєю, та інш.

Розроблена й здійснюється цілісна система заходів військово-патріотичного виховання, де центральне місце належить традиційному ритуалу святкування Дня Перемоги: почесний караул курсантів біля Пам'ятного знаку викладачам і студентам, що загинули на фронтах Другої Світової війни, урочистий мітинг, покладання квітів до Пам’ятного знака й меморіальних дошок, а з 2011 року – й до Паркової скульптури «Навала», делегування ветеранів і студентів до Пам’ятника Вічної Слави на могилі Невідомого солдата, марш-парад курсантів військового інституту.

Щорічно до Дня Перемоги відбувається товариська зустріч керівництва й представників факультетів/ інститутів з ветеранами Другої Світової війни.

За підтримки Ради ветеранів двічі на рік (навесні до Дня Перемоги й восени до Дня партизанської слави  та річниці звільнення Києва та України від фашистських загарбників) організуються благодійні історико-меморіальні акції з упорядкування поховань учасників Другої Світової війни, викладачів університету. Зокрема на Лук’янівському історико-меморіальному заповіднику впорядковують поховання студенти інституту журналістики (проф. Серажим К.С.), на Байковому кладовищі – курсанти військового інституту  (полк. Уліч В.Л.).

В усіх корпусах факультетів та інститутів, а також гуртожитках підготовчого факультету (декан проф. Табенська Т.В.) відновлено пам’ятні стенди «Вони захищали Батьківщину», представлені фото Героїв у портретній галереї військового інституту, в читальному залі юридичного та історичного факультетів.

На геологічному факультеті стенд доповнено інформацією про військову діяльність учасників бойових дій, їх нагороди і здобутки. Хімічний факультет, крім стенду про учасників Другої Світової війни, виготовив стенд з фотографіями усіх працюючих ветеранів факультету.

До річниць Перемоги було проведено чимало різних заходів. У підрозділах відбулися бесіди з ветеранами, студентські концерти художньої самодіяльності, співробітники відвідали своїх вчителів і наставників, вчені ради факультетів та інститутів привітали їх.

У ювілейному параді 2010 року разом з ветеранами – учасниками бойових дій – взяли участь і вихованці військового інституту. Колона курсанток у формі санінструкторів часів Другої Світової війни пройшла Хрещатиком.

65-річчю Перемоги присвятили свою творчість молоді поети студенти-юристи. За підтримки деканату вони випустили збірку авторських творів. Під керівництвом доц. Кіреєвої Н.О. провели зустріч з ветеранами та вечір поезії.

24 квітня 2010 року на площі перед фізичним факультетом за активної участі ветеранів і керівництва університету студентами започатковано посадку Алеї Пам'яті на честь воїнів Перемоги.

У тому ж квітні 2010 на фізичному факультеті пройшла зустріч, присвячена пам’яті студента КДУ, учасника бойових дій у Другій Світовій війні А.А. Павленка, який загинув у бою під Старою Русою в 1943 році. Його родичі разом з Радою ветеранів факультету (проф. Шайкевич І.А., асист. Кудін В.Г.) презентували книгу «Листи з фронту».

Кілька зустрічей з представниками Київського відділення Української спілки в’язнів – жертв нацизму організовано проф. Цудзевичем Б.О. таасист. Юминою Ю.М. в Інституті біології; демонструвалися документальні фільми, відбулися тематичні бесіди, поетичні вистави.

Восени 2010 року за участю НАН України, географічного (голова РВ доц. Палієнко Е.Т.) і геологічного (голова РВ Шостак А.В.)  факультетів, відбулися тематичні читання й урочисті заходи, присвячені 95-річчю від дня народження ректора університету (1944-1951) акад. Бондарчука В.Г. (1905-1993).

Навесні 2011 року на честь 90-річчя від дня народження учасника бойових дій у Другій Світовій війні, декана географічного факультету (1968-1980), проф. Щербаня М.І. (1921-2000) було проведено розширене засідання вченої ради географічного факультету й Географічного товариства України.

Пам’яті багаторічного керівника ветеранської організації університету проф. Карнаухова І.М. (1921-2006) присвятили заходи на філософському факультеті.

На радіофізичному факультеті (голова РВ проф. Мельник П.В.) оголосили конкурс на кращу наукову роботу про Другу Світову війну та провели соціологічне опитування на тему «Другої Світової в пам’яті нащадків», демонстрували документальні й художні фільми про війну, розмістили на сайті спогади ветеранів, що працювали й працюють на факультеті.

Зусиллями заступника декана економічного факультету доц. Бутенко Н.В. створена ветеранська сторінка на факультетському сайті, де висвітлюються події ветеранського життя та розміщено 26 нарисів про ветеранів економічного факультету.

До Дня партизанської слави 22 вересня 2011 року історичний факультет спільно з Національним музеєм історії Другої Світової війни 1941-1945 років підготував фотодокументальну виставку «Підпільно-партизанська преса України». За дорученням Ради ветеранів на відкритті виступив проф. Мінгазутдінов О.Ф.

Щороку відбуваються зустрічі студентів факультету кібернетики з учасником Другої Світової війни, науковим співробітником НДЧ факультету Петруком В.І., чиє дитинство пройшло в партизанському загоні на Житомирщині.

На механіко-математичному факультеті налагоджено стосунки з родиною учасника бойових дій доц. Мольченка В.П., який був у партизанському загоні Ю. Збанацького. У бесідах зі студентами його син, проф. Мольченко Л.В. розповів про партизанський рух на Чернігівщині.

Факультет психології (голова РВ доц. Ануфрієва Н.М. )привітав з Днем ветерана 97-річного легендарного майора-Вихоря – Героя України Євгена Березняка (створено фотоальбом). Відомий педагог подарував Раді ветеранів університету свої книги.

В Інституті філології відновлено й урочисто відкрито аудиторію імені Героя Радянського Союзу Валентина Гришка. На свято Перемоги (2011) дочка й онук, які лише недавно отримали відомості про батька й діда через Інтернет, приїхали з Волгограда до Києва. З ними зустрілися ректор університету, керівники Ради ветеранів та інституту філології. Заступник директора доц. Різник С.М.  організував спільну поїздку родичів і студентів-перекладачів на Черкащину, в с. Ризино, де похований Герой.

В Астрономічній обсерваторії університету в травні 2011 року відбулася Міжнародна конференція «Астрономія та фізика космосу», присвячена пам’яті Героя Радянського Союзу, багаторічного директора (1972-1987) обсерваторії доц. Романчука П.Р.

Героям, чиє ім’я так чи інакше пов’язане з університетом, були присвячені презентації книг із серії «Видатні вихованці та педагоги Київського університету», що пройшли на факультетах і в інститутах. Зокрема презентація книги про Героя Соціалістичної Праці Д.Г. Топчія відбулася на радіофізичному факультеті, про Героя Радянського Союзу П.Р. Романчука – в астрономічній обсерваторії та на фізичному факультеті, про Героя Радянського Союзу Я.П. Батюка – на юридичному факультеті та у військовому інституті.

22 червня 2011 року пам’яті героїв було присвячено й урочисте відкриття в Ботанічному саду скульптури-символу «Навала» за участю її 90-річного автора – учасника бойових дій, випускника хімічного факультету (1941), скульптора Селібера В.Є. Підготувала цей захід Рада ветеранів хімічного факультету (голова РВ проф. Сиромятніков В.Г.) за активної участі викладачів, студентів-хіміків і працівників Ботанічного саду (директор Капустян В.В.).

Організовано пройшли спортивно-масові заходи. Рада ветеранів кафедри фізвиховання і спорту (голова РВ Насонов В.Д.) щорічно проводить спартакіаду «Бадьорість та здоров’я» з 7 видів спорту. У квітні 2011 року пройшла Спартакіада «Спорт для всіх» спеціально для ветеранів (45 років і старші), присвячена Дню Перемоги у Другій Світовій війні. У Спартакіаді взяли участь 47 осіб. Серед призерів були ветерани-активісти.

Представники Ради ветеранів університету взяли участь у роботі Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції на базі Національного музею історії Другої Світової війни 1941-1945 років. В рамках цієї конференції проф. Мамалига А.І. (ін-т журналістики) та полк. Дорохов М.С. (військовий ін-т) провели за участю курсантів і студентів-журналістів Круглий стіл та літературно-мистецький вечір.

Організуючим центром патріотичного виховання в університеті є колектив військового інституту. За активної участі курсантів і офіцерів проходять всі урочисті ветеранські заходи КНУ, а саме – почесні караули та покладання квітів на честь пам’ятних дат, книжково-бібліотечні експозиції, презентації видань про Героїв, лінійки пам’яті, уроки мужності для учнів середніх шкіл Голосіївського району, урочисті збори особового складу інституту, тематичні засідання, зокрема щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Військова освіта й наука: сьогодні й у майбутньому», присвячена пам'яті учасника бойових дій, генерал-лейтенанта Жукова С.А. 

Стала традицією участь військового інституту в урочистих акціях Голосіївської райдержадміністрації, де провідна роль належить особисто начальнику інституту генерал-майору Балабіну В.В. – учаснику бойових дій в Афганістані, що очолює районну організацію воїнів-афганців.

Патріотичне виховання молоді є важливим компонентом виховної діяльності всіх навчальних підрозділів та ветеранських осередків. Основна частина цієї роботи припадає на заступників деканів/директорів з виховної роботи. З ними склалися ділові стосунки. Серед найактивніших – Гоман Ю.О. (історичний ф-т), Дорощук В.О. (хімічний ф-т), Іванюта О.М. (радіофізичний ф-т), Кіреєва Н.О. (юридичний ф-т), Кудін Г.І. (ф-т кібернетики), Неліпа Д.В. (філософський ф-т), Різник С.М. (ін-т філології), Уліч В.Л. (військовий ін-т), Шостак А.В. (геологічний ф-т) та ін.

Протягом звітного періоду Рада ветеранів постійно співпрацювала з адміністративними й іншими інституціями університету, в тому числі громадськими.

Більш активною стала співпраця з профспілковою організацією на чолі з проф. Цвихом В.Ф., завдяки якому будь-які ветеранські звернення не залишаються без уваги. Щороку оформляється передплата газет для ветеранів-активістів, на День Перемоги організуються святкові обіди, в разі необхідності надається матеріальна допомога.

В підрозділах помітно зросла увага профбюро та профгруп кафедр до ветеранів. Спасибі тим профоргам, що активно підключилися до роботи з ветеранами, це – Данілов В.Я.  (механіко-математичний ф-т), Желіба О.М. (хімічний ф-т), Кириленко Т.С. (ф-т психології),  Куровська Л.Ф. (ін-т біології), Любіцева О.О. (географічний ф-т), Підвойний В.М. (ін-т філології), Савчук О.В. (ф-т соціології), Серажим К.С.  (ін-т журналістики), Тарануха Ю.Г. (астрономічна обсерваторія), Филюк Г.М. (економічний ф-т), Яресько А.В. (ф-т кібернетики), вчений секретар Наукової бібліотеки Горбатюк М.І. та інші.

Набула системи робота Ради ветеранів з редакцією газети «Київський університет» (редактор Іванова Л.С.). Останні роки майже в кожному номері розміщуються матеріали ветеранів і про ветеранів. На честь 66-ої річниці Перемоги колектив редакції створив Спеціальний святковий випуск з привітаннями й теплими побажання ректора, статтею про Київський університет у роки Другої Світової війни, спогадами ветеранів-фронтовиків.

Заплановані й проведені заходи оперативно висвітлюються на сайті університету Прес-центром (керівник Міщерська Н.А.).

Представники ветеранської організації Київського університету брали й беруть активну участь у роботі Київської міської ради ветеранів, плідно співпрацюють з ветеранськими організаціями Шевченківського (Карпенко М.О., Прібиш В.Г.), Голосіївського (Прохоров Д.А., Балабін В.В., Дорохов М.С.), Святошинського (Новіков М.В.), Печерського (Зарицький М.С., Кривошея Г.М.), Солом’янського (Біла В.Г.), Дніпровського (Губко В.І.) та інших районів міста Києва.

Протягом останніх років зміцніли зв’язки Ради ветеранів з Меморіальним комплексом «Національний музей історії Другої Світової війни 1941-1945 років» (заст. директора Легасова Л.В., зав. відділом Шевченко М.Ю.), організацією ветеранів Шевченківського району м. Києва (голова Кравцов Р.А.) та організацією ветеранів Другої Світової війни Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (голова Сай О.А.).

У січні 2010 року за участю Ради ветеранів МОН України, міської організації ветеранів відбувся семінар голів ветеранських організацій вищих навчальних закладів з питань патріотичного виховання учнів і студентів.

1 червня 2011 року в рамках семінару керівників ветеранських організацій України в Київському університеті проведено засідання Комітету ветеранських організацій вищих навчальних закладів м. Києва (голова Галкін Г.П.) з питань обміну досвідом роботи з соціального, правового та морального захисту ветеранів, захисту правди історії Другої Світової війни, виховання молодого покоління на героїко-патріотичних традиціях.

У виступах голови Ради ветеранів Київського університету Карпенко М.О., заступника голови РВ полковника Дорохова М.С. прозвучали звернення до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України й пропозиції щодо статусу ветеранів, були сформульовані уточнення й доповнення до проекту Закону України «Про вищу освіту», які стосуються питань про трудовий колектив ВНЗ (і місце в ньому ветеранів – пенсіонерів працюючих і непрацюючих), форми громадського самоврядування трудового колективу. Дороховим М.С. розроблені пропозиції щодо змін до шкільних підручників про висвітлення війни в Афганістані.

Ці та інші пропозиції передані голові міської ветеранської організації Мартинову М.Є. та депутату Верховної Ради України, голові Організації ветеранів України Цибенку П.С.

14 грудня 2011 року в Київському палаці ветеранів відбулася VII звітно-виборна конференція Київської міської організації ветеранів. З доповіддю про роботу Ради за період 12.12.2007 р. по 14.12.2011 р. виступив голова Ради ветеранів м. Києва Мартинов М.Є. До нового складу міської Ради ветеранів – Головою комітету ветеранських організацій вищих навчальних закладів Києва – було обрано полковника військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка Дорохова М.С.

Можна вважати, що в університеті склався певний комплекс організаційно-кадрової, соціально-психологічної, історико-меморіальної й патріотично-виховної роботи, орієнтований на різні рівні, починаючи з індивідуального підходу до кожного ветерана й закінчуючи рішенням загальноуніверситетських проблем, а також виходом на відповідні загальноміські й державні виміри.

Зусиллями ветеранського активу за звітний період комплекс основних напрямків роботи зміцнів, виявив свої надбання й можливості, здобув визнання трудового колективу. Зрозуміло, що на цьому шляху могли бути прорахунки, недоліки, помилки, але до звітно-виборної конференції президія Ради ветеранів прийшла з відчуттям виконаних основних завдань, виправдавши сподівання ветеранського загалу. Гадаємо, що виступи в обговоренні визначать і суттєво відкорегують необхідні критичні висновки й побажання. Із вдячністю їх сприймемо як керівництво до дії на майбутнє.

Слід відзначити, що нинішня президія працювала дружно, ініціативно, помірковано, з повагою один до одного й до кожного ветерана. Особливо цінними були ініціативи Катрича В.М. – щодо пам’ятного знака працівникам університету – захисникам Вітчизни  (біля фізичного корпусу), Карпенко М.О. – щодо історико-меморіальної роботи, Кривошеї Г.М. – щодо соціального захисту ветеранів, Дорохова М.С. – щодо військово-патріотичного виховання студентів, Цудзевича Б.О. – щодо пропаганди серед ветеранів і студентів здорового способу життя, Коваленко Л.І. – щодо організаційних заходів, Недзельської В.М. – щодо повного комп’ютерного реєстру членів ветеранської організації.

Від імені численного ветеранського корпусу Рада ветеранів глибоко вдячна керівництву університету, особливо ректору – ветерану праці університету, Почесному ветерану України, Герою України академіку Губерському Л.В., вдячна першому проректору Закусилу О.К., проректорам – з науково-педагогічної роботи Бугрову В.А., з наукової роботи Григоруку В.І., з міжнародних зв’язків Беху П.О.,                            з навчально-виховної роботи Шевченку В.П., з фінансово-економічних питань Лютому І.О., з адміністративно-господарської роботи Потапенку К.К. Ветеранський колектив відчуває неоціненну підтримку всіх деканів факультетів і директорів інститутів.

Постійну допомогу президії Ради надають адміністративні підрозділи, зокрема Вчена рада університету (вчений секретар Дяченко С.І.), науково-дослідна частина (начальник Неділько С.Г.), відділ організації навчально-виховної роботи (начальник Коновалов А.М.), відділ кадрів (начальник Грищенко О.М.), юридичний відділ (начальник Саленко І.В.), відділ діловодства та архіву (керівник Чворун Г.А.), бухгалтерія (головний бухгалтер Некрасова В.В.), відділ матеріально-технічного постачання (начальник Кривобок В.М.), відділ договорів (начальник Петраш О.Б.), відділ охорони праці (начальник Голеня Є.О.), служба експлуатації та охорона головного й інших корпусів університету.

Слова подяки варто сказати всьомутрудовому колективу університету за розуміння й підтримку концептуальних принципів ветеранської соціально-психологічної й історико-меморіальної акції «Alma Mater – ніхто не забутий».

Упевнені, що саме таким девізом достойно об’єднані турбота про сьогоднішніх ветеранів з пам'яттю про тих, хто, не шкодуючи свого життя, захищав Вітчизну, а в стінах університету віддавав усі сили благородній справі навчання й виховання молоді, та повагою до тих, хто йшов і йде зараз цим нелегким шляхом у кращих освітянських і наукових традиціях Київського університету.

Спасибі за увагу.

Голова Ради ветеранів
університету                                          проф. М.О. Карпенко

Доповідач –
в.о. голови Ради ветеранів
університету                                          проф. Б.О. Цудзевич

 

Оголошення

1 квітня о 14:30 в 202ауд. головного корпусу

Відбудеться розширене засідання Ради ветеранів (37 осіб). Передбачено обговорення проектів Комплексної програми громадянської дії Ради ветеранів.