Основні напрямки діяльності
Ради ветеранів університету
  • організаційно-кадрова робота
  • соціально-психологічна підтримка ветеранів, інвалідів, вдів
  • консультативно-юридична допомога ветеранам
  • історико-меморіальна робота – пошукова, дослідницька, видавнича
  • реалізація наукового й науково-педагогічного потенціалу ветеранів
  • участь ветеранів у трудовому й військово-патріотичному вихованні студентської та учнівської молоді
  • організаційно-кадрова робота

Робота ветеранської організації університету. Здійснюється за “Положенням” та “Статутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка”. Відповідно до цих документів Рада ветеранів провела значну організаційну роботу з ветеранами, учасниками Другої Світової війни та прирівняними до них особами. З 2001 р. ведеться оперативний облік ветеранів на паперових та електронних носіях – загальний, по факультетах, інститутах, інших підрозділах за 6 основними категоріями: учасники бойових дій, інваліди війни, трудові учасники Другої Світової війни, вдови учасників Другої Світової війни – співробітників університету, члени сімей загиблих/померлих учасників війни, ветерани праці Київського університету, серед яких виділено ще 3 категорії: ветерани військової служби, інваліди загального захворювання, ветерани, що належать до категорії «діти війни». Здійснюється анкетування ветеранів. За наслідками перереєстрації та аналізом анкет створено банк комп’ютерних даних.

Система зв’язку та оповіщення ветеранів університету. Зв’язок з ветеранами, що стоять на обліку в ветеранській організації, здійснюється: безпосередньо – телефоном, у письмовій формі, при зустрічі або через ветеранів-активістів, представників/керівників ветеранських осередків, профспілкових активістів. За щорічним „Календарем пам’ятних дат, що відзначаються ветеранською організацією разом з трудовим колективом університету”, всім ветеранам університету через канцелярію безкоштовно розсилаються листівки з привітаннями до свят, запрошення на культурні заходи, при необхідності – інформаційні повідомлення, інша кореспонденція, що забезпечує налагоджену систему зв’язку з кожним ветераном. Іншим видом зв’язку є особисті чи телефонні повідомлення через голів ветеранських осередків, профспілкових активістів. Збір членів президії, Ради старійшин або ветеранів певних категорій забезпечується телефоном. За погодженням з керівництвом деканам/ директорам та заступникам деканів/директорів з виховної роботи надсилаються телефонограми, повідомлення по факсу, через Інтернет електронною поштою.

Соціально-психологічна підтримка ветеранів – одне з основних завдань університетської організації. Зокрема в 2007-2011 роках у співпраці з Управлінням Пенсійного фонду м. Києва та районними Пенсійними фондами активізувалась робота з соціально-психологічного захисту ветеранів, пов’язана насамперед з оформленням, переоформленням і перерахуванням наукових пенсій і пенсій за особливі заслуги для ветеранів Другої Світової війни, вдів і членів сімей померлих учасників війни. Понад 600 осіб отримало результативну допомогу завдяки зусиллям заступника голови Ради ветеранів доц. Кривошеї Г.М. Значно більші пенсії стали отримувати близько 600 працюючих і непрацюючих ветеранів. Також Рада ветеранів надавала допомогу при вирішенні деяких проблем, пов’язаних з госпіталізацією учасників бойових дій і самотніх ветеранів. Звернення до офіційних установ завжди підтримує ректор університету акад. Губерський Л.В.

Благодійна та історико-меморіальна акція “Alma mater – ніхто не забутий”. Психолого-соціальна адаптація та реабілітація ветеранів Київського університету, найперше – учасників бойових дій, інвалідів, трудових учасників Другої Світової війни та прирівняних до них осіб. Сприяння адекватному використанню наукового та науково-педагогічного потенціалу ветеранів-науковців і педагогів для збереження й розвитку наукових та педагогічних традицій і наукових шкіл, засновниками, керівниками, активними членами яких вони були й залишаються. Налагодження зв’язків та активна співпраця з випускниками Київського університету різних років, їх громадськими об’єднаннями, зі студентським парламентом університету, студентськими інституціями міста Києва, України. Визначення вагомого внеску професорів і доцентів університету, ветеранів, який вони зробили у роки післявоєнної відбудови й сучасний розвиток флагмана вищої освіти і науки України, відзначення їх як наукової і науково-педагогічної еліти університету. Організація систематизованого вивчення історії вищої школи України, конкретних галузей природничих та гуманітарних наук під кутом зору ролі Київського університету у формуванні наукових і науково-педагогічних шкіл України з часу його заснування (1834). Підготовка і публікація серії історико-мемуарних матеріалів про участь ветеранів університету, найперше учасників бойових дій у Другій Світовій війні, у післявоєнній відбудові університету, про студентів і викладачів університету, героїв Другої Світової війни. Вшанування пам’яті видатних науковців, організаторів науки й навчального процесу в університеті, починаючи від першого ректора Київського університету проф. М.О.Максимовича; загиблих героїв Другої Світової війни – викладачів і студентів Київського університету; померлих ветеранів університету, учасників Другої Світової війни.

Оголошення

1 квітня о 14:30 в 202ауд. головного корпусу

Відбудеться розширене засідання Ради ветеранів (37 осіб). Передбачено обговорення проектів Комплексної програми громадянської дії Ради ветеранів.