Структура ветеранської організації Ради

Ветеранська організація університету налічує 33 осередки, а саме: 14 – на факультетах,
6 – в інститутах, 13 – в інших структурних підрозділах. Територіально –Шевченківський та Голосіївський райони міста Києва.

Відповідно до діючого “Положення”, затвердженого 2001 (доповненого 2004, 2007, 2012), керівництво поточною діяльністю організації ветеранів та представницькі функції здійснює Рада ветеранів університету – президія, обрана на конференції (2012) на 4 роки та представники первинних ветеранських осередків.

У процесі здійснення перереєстрації особового складу ветеранів налагоджено чітку систему персонального обліку ветеранів усіх категорій, створено відповідний банк комп’ютерних даних, здійснюється оперативний облік за осередками.

Ядром Ради, як і раніше, залишаються бойові й трудові учасники Другої Світової війни й прирівняні до них особи.

За даними на кінець 2013 року це 370 осіб:

  • учасники бойових дій – 60
  • інваліди війни – 29
  • учасники війни – 154
  • вдови й члени сім’ї загиблих/померлих учасників війни – 127

Чимало ветеранів належить до категорії «діти війни». На облік взято ветеранів військової служби, кількох ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Зараз робота найбільше пов’язана з оформленням численних ветеранів праці університету.

За діючим «Статутом КНУ» і «Положенням про ветеранів та Раду ветеранів КНУ» повноправними членами трудового колективу вищого навчального закладу є ветерани університету, яких понад 2500 працюючих і непрацюючих, віком від 40 до 97 років, з трудовим стажем в університеті не менше 25 (жінки – 20) років.

Серед них 23 академіки НАН України та галузевих академій, 22 члени-кореспонденти НАН України та галузевих академій, 32 ветерани мають почесне звання «заслужений професор Київського університету», 116 мають державні звання «заслужений працівник вищої освіти УРСР», «заслужений діяч науки і техніки», «заслужений працівник освіти», «заслужений працівник культури», «заслужений юрист» та інші.

За поданням Ради ветеранів і факультетів/інститутів Вчена рада університету щорічно (з 2001) рекомендує кандидатури для присудження Державних стипендій Президента України професорам і доцентам – видатним діячам науки й освіти.

Оголошення

1 квітня о 14:30 в 202ауд. головного корпусу

Відбудеться розширене засідання Ради ветеранів (37 осіб). Передбачено обговорення проектів Комплексної програми громадянської дії Ради ветеранів.